Jaskinia Mała w Mułowej to nasze największe dotychczasowe odkrycie  W 2002 rku okryliśmy ja od dna wcześniej znanej studzienki do głębokości 364 m. W tym ciągu odkryliśmy również największą salę w jaskiniach tatrzańskich, czyli Salę FAKRO. W...