Jaskinia Mała w Mułowej

Jaskinia Mała w Mułowej to nasze największe dotychczasowe odkrycie 
W 2002 rku okryliśmy ja od dna wcześniej znanej studzienki do głębokości 364 m.
W tym ciągu odkryliśmy również największą salę w jaskiniach tatrzańskich, czyli Salę FAKRO.
W marcu 2003 roku za te odkrycia eksploratorzy jaskini otrzymali nagrodę główną "KOLOS 2002" w kategorii Jaskinie. 
W kolejnym roku znaleźliśmy ciąg boczny, i odkrywając go doszliśmy do "Syfonu Sądeczoków"
na głębokość 444m. Tym razem odkrycia zostały nagrodzone wyróżnieniem KOLOS 2003.
W kolejnych latach odkrywając kolejne korytarze studzienki i meandry doszliśmy do Syfonu A.M.P.I. na głębokość 555m. 
Obecnie jaskinia ma prawie 4 km długości.
Dzięki tym odkryciom jaskinia jest czwartą pod względem głębokości jaskinią Polski